Monday, December 31, 2012

శుభాకంక్షలు..

నూతన సంవత్సర శుభాకంక్షలు
జాబిల్లి.. మరుమల్లి

 జాబిల్లి.. మరుమల్లి


దోబూచులాడావే జాబిల్లి
దొంగాటలాడేవే మరుమల్లి
ఈ కోనలోన,అహా,, ఈకూనతోనా అహా
ఈకోనలోన.. ఈకూన తోన
చిరుగాలిలా వచ్చి ఎదగిల్లినావే
ఎన్నెల్లోఎలుగల్లె నన్నల్లుకోవే

కొండల్లో కోనల్లో తిరిగేసీ
ఎండల్లో వానల్లో తడిసేసి
గుండు మల్లెలే తెచ్చేసి
నీ కొప్పులోన తురిమేసి
అందంగ నిన్ను నేచోసుకోనా
గుండెల్లొ పదిలంగా దాచేసుకోనా

దోబూచులాడావే జాబిల్లి
దొంగాటలాడేవే మరుమల్లి

కొండ దేవర ఆనగా...
కోటి కోర్కెలు తీరగా
జతకట్టి మనము ఆడగా
జనమంతా మనఎంట పాడగా,,,


దోబూచులాడావే జాబిల్లి
దొంగాటలాడేవే మరుమల్లి

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=462329493802175&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theaterపాఠక దేవుళ్ళకు ,, విన్నపము,, మీ స్పందనను,svs.vennela@gmail.com తెలియజేయండి
Friday, December 28, 2012

స్నేహ హస్తం..

మీ పరిచయము,, మరియు మీ అభిప్రాయములు తెలియజేయగలరు..
                                                                                                                                                                svs.vennela@gmail.com

ప్రేమారాధనలు


అనురాగ సుథలు చిలుకు అమృత మూర్తికి
ఆ రాధ ప్రేమారాధనలు అపురూపమేకదా...

Tuesday, December 25, 2012

ప్రేమ లేఖ


ప్రియా,,
నిన్ను తలచిన క్షణాన.. ఆ ఊహలతో పరుగెడుతూ
కరిగిపోతున్న కాలాన్ని , కరుణ లేని హృదయాన్ని
పదే పదే నిందిస్తూ,, నీకై వ్రాసిన నా ప్రేమ లేఖ

కాలమా ఆగిపో ఒక్క క్షణం
చెలి నా ముందు నిలిచిన తక్షణం
ఆమె రాకకై నా కన్ను నిరీక్షణం
ఆమె చుట్టూ నా ఊహలు ప్రదక్షణం

నీతో కలసి నడవాలని,, నా ఊసులు నీకు తెలపాలని ఉంది

నా హృదయ స్పందనలో నీ పిలుపు లీలగా వినిపిస్తుంది
నా మానస వీణకు నీవే శృతి, లయవై మౌనరాగమాలపిస్తున్నవు.
సంధ్యకొక రంగులా నీ కన్నుల కాంతులు నన్ను ప్రతిక్షణం స్పృసిస్తున్నాయి
పొద్దుననైనా ,, నిద్దురనైనా నీ రూపే గొచరిస్తుంది

నా చిలుకల కొలికివై రావా,.. రసరమ్య గీతిక ఆలపించగా
నిన్నటి నీ జ్నాపకం నేడు నన్ను నడిపిస్తుంది
రేపటి విజయంకై అహర్నిసలు శ్రమింపజేస్తుంది

నీ కన్నులు చెప్పే భాష నా ప్రేమ కావ్యమయ్యింది
తారకలెన్ని ఉన్నా , ప్రియా నీ చేరికతో నా బ్రతుకు వెన్నెల వెలుగౌతుంది

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=459790744056050&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theater

నువ్వే.. నువ్వే...


నువ్వే నువ్వే..నువ్వే నువ్వే...

నా పెదవులపైన చెరగని నవ్వే
నా మనసున చెరగని చిత్రం నువ్వే
నా హృదయ స్పందన నువ్వే
నా ప్రేమకు ప్రేరణ నువ్వే
నా మాటకు ధారణ నువ్వే
నా పాటకు ప్రాణం నువ్వే
నువ్వే నువ్వే..నువ్వే నువ్వే...

వనములకొచ్చిన వసంతమా
నీ విరహము పంచిన వియోగమా
నా పదముల పలికిన తరంగమా
నీ పదముల నాట్యపు వినోదమా
చిరుగాలి పల్లికీలో చిగురల్లె ఉన్న ప్రేమ
నీ దరికి చేర్చమంటూ కొసరి కొసరి అడిగిందమ్మా

నువ్వే నువ్వే...నువ్వే నువ్వే...

నా వలపులు తెరిచిన వాకిలిలా
నా తలపులు వ్రాసిన కావ్యంలా
నా మమతల పూసిన మల్లియలా
నా ఊహలు మలచిన శిల్పంలా
ఎదకు చేరువైనావు,ఎదుట ఎపుడు నిలిచేవు
వయసు చేసే అల్లరంతా వానలాగా కురిసేను..

నువ్వే నువ్వే...నువ్వే నువ్వే...

fbid=459781177390340&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theater

Monday, December 24, 2012

తొలి ప్రేమ


తొలి ప్రేమ పూవుకు .. తొడిమనైనాను..

మలిప్రేమ కొమ్మకు చిగురునైనాను

మనజంటను కలిపిన కాలమైనాను

మనకై ఎదురు చూసె మాపునైనాను


Friday, December 14, 2012

జోలపాట


లాలి పాటల నిన్ను లాలించనా
జోలపాటలు పాడి జోకొట్టనా

బుడి బుడి నడకలా బుజ్జాయివే
బోసినవ్వుల నిన్ను ముద్దాడనా
కలగన్న రేపును నీలోన చూడనా
ఇలలోన నీకునే జోలలే పాడనా


లాలి పాటల నిన్ను లాలించనా
జోలపాటలు పాడి జోకొట్టనా


జాతిని జాగృతం చేసేటి శక్తివై
ఇలలోన ధర్మాన్ని నెలకొల్పు వ్యక్తివై
పసిడి కాంతులలోడ విలసిల్లు భానుడై
కన్నవారికి నీవు గర్వింప బాలుడై


లాలి పాటల నిన్ను లాలించనా
జోలపాటలు పాడి జోకొట్టనా


గువ్వలు గూటికి చేరేటి వేళ
పువ్వులా మాఇంట నడయాడి రావా
ఆట పాటల తోడ అలసినా నాతండ్రి
ఆదమరచీ నాఒడిన నిదురించరావా..

Thursday, December 6, 2012

వెన్నెలహారతి

    వెన్నెలహారతి                           
                                                             
                                                             
 వేదనతో మరిగి,,                                  
 వెన్నెలగా కరిగి
 విరహంతో విహంగమై
 చెలీ, నీకై విను వీధుల వెతుకుతున్నా

అరుణారుణ సంధ్యలలో                               మధుమాసంలో మంచుపొరలు కప్పేవేళ
గువ్వలుగూటికి చేరేవేళ                               హేమంతములో చేమంతులు పూసే వేళ
నా డెందము సవ్వడి చేసేవేళ                        తొలకరికి పుడమి పులకించే వేళ
సందెపొద్దుకు జాబిలమ్మ                             నా చెలి నెచ్చెలి నీవేల రావేల........
వెన్నెలహారతి పట్టేవేళ
నా చెలీ,, నెచ్చెలి నీవేల రావేల....

Wednesday, December 5, 2012

నీలి మబ్బుల నీటి మడుగులో


నీలి మబ్బుల నీటి మడుగులో
పున్నమి జాబిల్లి పువ్వైనాది
కలల అలలపై సాగే నావకు
కనుపాపే చుక్కాణైనాది..

ఈ వెన్నెల రేయిన,, ఆ చల్లని హాయిన
నా చెలినగుమోమే నువ్వైనట్టుంది
పాల మీగడలాంటి పరువాలొలికించే
పండు వెన్నెలలా తన వలపును కురిపించె

నా వేదనకు ఆవేదనకు  ఊరట నీవే
విరహపు తీరంలో విహంగమై వేచివున్నాను
వినే మనసుంటే, ఓ నేస్తమా,,
ఒక్క క్షణం ఆలకించు
నామది ఆలపిస్తున్న మౌనరాగం,
తన అనురాగమే అనితెల్పు.

Tuesday, November 27, 2012

మణి దీపం...


మణి దీపం...
మదిలొ మెదిలె ఆలోచనలకు
ప్రతిరూపాలు మన కళలే కదా
చిత్రమైనా ,,భావచిత్రమైనా
ప్రదర్శిస్తే బహు చిత్రమే కదా..

నా మనసున ఉన్న ఆలోచనలకు
ఒక రూపం కల్పించాను
ఆ రూపమే అపురూపమై
అమర దీపమైయ్యింది

హృదయ దీపం,, పదిలమైన మణి దీపం
జీవితాన వెన్నెల వెలుగులు నింపుతున్న దీపం
వెదురును, వేణువుగా మార్చిన దీపం
శిలను శిల్పంగా మార్చి మందిరాన నిలిపిన దీపం

Friday, November 23, 2012

విన్నపాలు...


విన్నపాలు...

ప్రియా,,,
నీ ముంగురులే చిటికెడు చీకటికాగా
నీ పెదవులపై చిరునవ్వే
పిడికెడు వెన్నెలగా విరపూయగా
నీ అరవిందములే
విరిసిన గుప్పెడు మల్లెలుకాగా..

తలచిన నామనసును
నీ తలపులతో నింపి
నీ విరహసందేశం
ఆ మేఘమాలతో పంపి
మెత్తని నీ హృదయంలో
సుతిమెత్తని నా గ్నాపకాలను
పదిలపరచానన్నాన్నవు..

వలచిన చెలికి ఏమని తెలుపను
మనసున పలికిన ఆమని పిలుపును

బంగారానికే సింగారమననా..
సింగారానికే వయ్యారమననా..
వయ్యారానికే వలపు పుట్టిందననా..
ఆ వలపే నీ తలపననా....
http://www.facebook.com/svs.vennela


Wednesday, November 21, 2012

నిన్నే తలచిందే ,, నా మనసు


నిన్నే తలచిందే ,, నా మనసు
నిన్నే వలచిందే ...నా వయసు

పరుగెట్టే నీ వెనుకా,పడుతున్నాననుకోక
ఒక్కసారి చూడవే  ఓ నెలవంకా
అదిరేటి పెదవులపై అలుకెందుకె ఓ చిలుకా
పక్కనున్న మక్కువైన చెలికాడనునేనుండ


నిన్నే తలచిందే ,, నా మనసు
నిన్నే వలచిందే ...నా వయసు

కంటి చూపుతోనే కావ్యాలను వ్రాసావు
వెన్నెలింటిలోనే నే విరహంతో వేచాను
నాతోడువు నీవైతే నీ నీడగ నేనుంటా
జగమంతా ఒకటైనా ఒటరినై ఎదిరిస్తా

నిన్నే తలచిందే ,, నా మనసు
నిన్నే వలచిందే ...నా వయసు

http://www.facebook.com/svs.vennela

Friday, November 16, 2012

శుభాకాంక్షలు...

 శుభాకాంక్షలు...
సంకల్పం


సంకల్పంఆకాశం అందేనంటూ
ఎగసెటి అలనేనంటూ
విశ్వాసం నా ఊపిరిఅంటూ
విజయం నా బాటేనంటూ
చెప్పాలని ఉందంటూ
నీకంటూ నచ్చేట్టూ
జగమంతా మెచ్చేట్టూ

కొండలు పిండి చేయాలంటూ
మస్థిష్కమును మధించాలంటూ
ఎవరెష్టును ఎక్కాలంటూ
నైలునదినీ ఈదాలంటూ
చెప్పాలని ఉందంటూ
నీకంటూ నచ్చేట్టూ
జగమంతా మెచ్చేట్టూ

నీ స్వేదమె సంపద అంటూ
నేడే నిర్వేదం విడవమంటూ
సంకల్పం ధృఢమైతే
ఏరులెదురొచ్చినా
విజయుడవు నీవేనంటూ
చెప్పాలని ఉందంటూ
నీకంటూ నచ్చేట్టూ
జగమంతా మెచ్చేట్టూ


http://www.facebook.com/svs.vennela?ref=tn_tnmn

Wednesday, November 7, 2012

మనమంతా ఒకటైహిమమంతా జలమై
జలమంతా జగమై
జగమంతా జనమై
జనమంతా మనమై

మనమంతా ఒకటై
ఒకటైన స్వరమై
ఆ సుస్వరమె ఒక వరమై
పరమశివుని పాద ధూళినై
ప్రణమిల్లిన ప్రక్రుతికి ఆక్రుతినై
పరవశించనా

Monday, November 5, 2012

ముగ్ధ మనోహరం


ముగ్ధ మనోహరం

ఓ మనోహరీ,,,
నా అంతరంగ విహారీ..
దోబూచులాడావు ఇన్నళ్ళూ..
ఎదచేరి మురిపించవా ఈనాడు..

అని,,
ప్రేయసిని లాలించి..
ఆనామమే జపియించి..
ఆమెకై పరితపించి...
ఆమెహృదయసీమను పాలించె..


ఆమె డెందము సవ్వడి చేసింది..
అరవిందములో వెన్నెల కురిసింది..
కన్నుల కొలనులలో కలువలు పూసింది..
మృదుమథుర పలుకులతో మనసే మురిసింది..

వనములకు వసంతమొచ్చింది
మదనుడి శరానికి ఆజంట వశమైనది
ప్రకృతి పురుషుల కలయికతో
జగతి మురిసి పరవశమైనది.....

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=441653609203097&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theater

Friday, November 2, 2012

కలలు కనే కలువలుకలలు కనే కలువలు

రా రాజు వస్తాడని
కలువలన్ని ముస్తాబైనాయి
కొత్త సొగసులతో స్వాగతిద్దామని

తామరాకుల అంచున
అచ్చంలా ముత్యాలు పేర్చి
కొలను అంతా కలయ చూస్తూ

ఒళ్ళంతా కళ్ళు చేసుకొని
నెలరేడును తిలకిస్తూ
తనువెంతో పులకిస్తూ
రేయంతా గడిపేస్తూ

నీలకాశంలో మబ్బుల దొంతరలలో
విహరించు ప్రశాంత వదన విహారి
నెలకొక్కమారైన పున్నమొచ్చేనని
పండు వెన్నెలలో తరింయించవచ్చని..

కలలు కనే ఈ కలువలు
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=440681542633637&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theater

Sunday, October 28, 2012

వెలుగుల గులాబీ


వెలుగుల గులాబీ...
వెలుగు రేఖలతో వికసించిన గులాబి
ఉషోదయంలో ప్రతిక్షణం నీ పూజకై వేచింది..
చీకటి రెప్పలు తెరిచి
వేకువ దుప్పటి తీసి
ముస్తాబయ్యింది,,
నీ సిగలో ఒదగాలని..

ముళ్ళకి తన మదిలో
మెదిలే సొదలన్ని మొరపెట్టింది
మెత్తని రేకులకు సుతిమెత్తని నీ గ్నాపకాన్ని
 గురుతు చేసింది.
తొడిమకు నీ చేయితో తడిమన స్పర్శను
పుప్పొడికి నీవు నాతొ పంచుకున్న
అనుబంధాన్ని మనసిప్పి చెప్పింది..
అందుకేనేమో....


వెలుగు రేఖలతో వికసించిన గులాబి
ఉషోదయంలో ప్రతిక్షణం నీ పూజకై వేచింది..
చీకటి రెప్పలు తెరిచి
వేకువ దుప్పటి తీసి
ముస్తాబయ్యింది,, నీ సిగలో ఒదగాలని..
 —

నీ లీలలు వేవేల కొనియాడనా..

నీ లీల వేవేల కొనియాడనా...
రాగమన్నదొక భామ..
తాళమన్నదొక భామ..
వేణువైనదొక భామ..
ఊయలైనదొక భామ,..
హారమైనదొక భామ...

విరహిణిగాఒక భామ...
భామలందరి భావన ఆరాధనే
ప్రేమమయమైన భావన ఆ"
రాధయే

చిలుకా,, రాచిలుకా


  చిలుకా,, రాచిలుకా

రాచిలుకనై నేనొచ్చా
రాయబారమే నే తెచ్చా..
ప్రవరాఖ్యుని పట్టానె నిలిచా

వరూథినికై చూస్తూ
వనములన్నీ కలయతిరిగా
చిగురుటాకుల మేలిముసుగున ఉన్న
వసంతుని అడిగా,,,
ఏకొమ్మ నీడన ఆముద్దుగుమ్మ జాడని

దేహం దేవాలయమై
హ్రుదయం హిమాలయమై..
పరితపించు మనసు పరిగెట్టే సెలయేరై
నిండు జాబిల్లి, పండు వెన్నెల విరహంతో వేదిస్తే

నిముషమైన నిలువలేక
నిను వీడి బ్రతుకలేక
నీ జాడను సోథిస్తో
సంధించిన అస్త్రాన్ని,,

చిలుకనూ ,, నే రాచిలుకనూ

Saturday, October 27, 2012

కన్నెమనసు.


కన్నెమనసు..

...........
కాముడితో కబురెట్టనా..
మెఘునితో మొరపెట్టనా..
వయసు చెసే అల్లరంతా..
ఓపలేని మేనంతా ..
ఏదో తెలుయని పులకింత..
సాయం చెయరావా ప్రియా
ఈ సాయంకాలం వేళ కూసంత,,,

వేసంగి మల్లెలు వేచి ఉన్నాయి
చెలికాని రాకకు స్వాగతిద్దమని
చిలుక రాయబారమైన పంపేనా
చిగుళ్ళు తొడిగిన నా ప్రేమను
నీకు వివరించుటకు.

ముంగురుల సవరించే
చిరుగాలితొ  చెప్పనా,,
వెన్నెల రాతిరి,
ఈ కన్నియ మనసును ఏలెదొరనీవేనని...

చెప్పాలని ఉంది

చెప్పాలని ఉందిబాల్యంలో నీతో ఆడిన ఆటలు
చెలిమితో నీతో చేసిన బాసలు
మరువదు నా హృదయం..
ఎప్పటికైనా వస్తావని
వేధించె మనసుకు ఊరట కలిగిస్తావని
వేయి కళ్ళతో నా ఎదురు చూపు...

ఏటి ఒడ్డున నీకై వేచి ఉన్నా..
మనసులో మథురిమలెన్నో దాచిఉన్నా..
తుళ్ళిపడే చేపలకు నీ రాకను తెలపాలని
పొగరుతో ఉన్న ఆ కలువకు నీ సొగసు చూపాలని..

పొలం గట్లమీద పరిగెట్టాలని.
గడ్డిపూలతో నీకు దండ కట్టాలని
దాచి తెచ్చిన తాయిలం నీ నోటపెట్టాలని
అనుకున్న ఆనాటి బంధమే అనుబంధమై
ఈనాడు నీముందు నిలిచిందని... 

Friday, October 19, 2012

సరదాల దసరా.


సరదాల దసరా.

సరదాల పండుగ
మన దసరా పండుగ..
కానీ ఏ పరదాలమాటున దాగెనో
ఆ సరదాలు..

అలనాటి పద్యాలు
అర్ధాలు మార్చాయి
అన్నివర్గాల జనులు
మన సంస్కృతిన మరచిన ఘనులు

అయ్యవారికి చాలు ఐదు వరహాలు..
పిల్ల వాళ్ళకు చాలు పప్పుబెల్లాలు
ఆనాటి మాట..

సీటుకొక రేటు సామాన్యుడిపై వేటు
పిల్లలకైతే బుక్స్ తో ఫైటు..
ఈనాటి మాట

పల్లెసీమలు , పట్టు కొమ్మలు
పట్టు పావడాల ముద్దుగుమ్మలు
ముద్దులొలికె పసి పాపలు..
పసిడి కాంతుల పచ్చపైరులు
ఆనాటి పల్లె సీమలు..

వర్గవైషమ్యాలు, కులాల కుశ్చితాలు
భూమి తగాదాలు రచ్చబండ రాజకీయాలు
నేటి పల్లెసీమలు

వీధి భాగవతాలు, బుర్రకథలు
తోలుబొమ్మలాటలు ఎంకి పాటలు
అనాటి సరదాలు.

పబ్బులు క్లబ్బులు
కుర్రకారుకు జబ్బులు
మితిమీరిన నాగరికత
పాశ్చాత్య ఫ్యాషన్ షోలు
నేటి సరదాలు...

యువతకు భవితనిచ్చిన నాడు,,
సమత మమతతో సహజీవనం చేసిననాడు
మతమౌఢ్యం నశించిన నాడు
మానవత్వం మనగలిగిన నాడు..
ఆనాడే సరదా,, ఆనాడే నిజమైన దసరా..
....వెన్నెల వెలుగులు,

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=435435479824910&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theater

Thursday, October 18, 2012

జీవన పథములు
ప్రియా నీ పదముల క్రింద
మెత్తని పచ్చికనౌవ్వాలని ఉంది
నీ పెదవులపై తీయని మాటలతో
మచ్చిక చేయాలని ఉంది

మృదుమధుర గీతమై
నీ హృదయ తంత్రులను మీటాలని ఉంది
రవివర్మ చిత్రమై నీ కన్నుల రంగులద్దాలని ఉంది
ప్రకృతి సోయగాన్నై వన్నె చిన్నెలతో
నీకు స్వాగతం చెప్పాలని ఉంది

భువి నుండి దివికి " వెన్నెల వెలుగువై" రావా..
దివికి దిగి ప్రియలాస్యంతో నా హృదయాన్ని రంజింపవా


http://www.facebook.com/photo.php?fbid=431776550190803&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theater

Tuesday, October 16, 2012

సుందరం.... సుమధురం

Add caption
సుందరం.... సుమధురం

స్థాణువులా ఉన్న నేను ..
నిన్ను చూసి వేణులా పాడాను,,
నన్ను నేను మరచి పసిపాపలా ఆడాను

లోకం సుందరమని విన్నాను..
అందంగా మకరందంలా ఉంటుందని
నిన్ను చూసి తెలుసుకున్నాను,,,

జాబిలికి జాజులు పూచినట్లు
వెన్నెలలో మది విరహంతో వేచినట్లు
జలతారు మాటున దాగినా
నీ మోము వికసించిన కలువలా ఉంది

నీ కంటి చూపు భాణం
గురితప్పక్క సూటిగా నాఎదనే చేరింది
ప్రియా నువ్వెక్కడున్నా ఇదే నీకు నా సందేశం.

Thursday, September 6, 2012

శిఖిపింఛ మౌళి

.శిఖిపించ మౌళి
  మ్రోయించే  మురళీ 
రవళిఇంచే నా మది 
వీడనంది సన్నిధీ
 , వీదనంది  సన్నిధీ 


యమునా తీరాన 
క్షణమొక యుగమైన 
ఆరాధానతో రాధను నీనైనా  
ఆరాధానతో రాధను నీనైనా ....
Monday, December 31, 2012

శుభాకంక్షలు..

నూతన సంవత్సర శుభాకంక్షలు
జాబిల్లి.. మరుమల్లి

 జాబిల్లి.. మరుమల్లి


దోబూచులాడావే జాబిల్లి
దొంగాటలాడేవే మరుమల్లి
ఈ కోనలోన,అహా,, ఈకూనతోనా అహా
ఈకోనలోన.. ఈకూన తోన
చిరుగాలిలా వచ్చి ఎదగిల్లినావే
ఎన్నెల్లోఎలుగల్లె నన్నల్లుకోవే

కొండల్లో కోనల్లో తిరిగేసీ
ఎండల్లో వానల్లో తడిసేసి
గుండు మల్లెలే తెచ్చేసి
నీ కొప్పులోన తురిమేసి
అందంగ నిన్ను నేచోసుకోనా
గుండెల్లొ పదిలంగా దాచేసుకోనా

దోబూచులాడావే జాబిల్లి
దొంగాటలాడేవే మరుమల్లి

కొండ దేవర ఆనగా...
కోటి కోర్కెలు తీరగా
జతకట్టి మనము ఆడగా
జనమంతా మనఎంట పాడగా,,,


దోబూచులాడావే జాబిల్లి
దొంగాటలాడేవే మరుమల్లి

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=462329493802175&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theaterపాఠక దేవుళ్ళకు ,, విన్నపము,, మీ స్పందనను,svs.vennela@gmail.com తెలియజేయండి
Friday, December 28, 2012

స్నేహ హస్తం..

మీ పరిచయము,, మరియు మీ అభిప్రాయములు తెలియజేయగలరు..
                                                                                                                                                                svs.vennela@gmail.com

ప్రేమారాధనలు


అనురాగ సుథలు చిలుకు అమృత మూర్తికి
ఆ రాధ ప్రేమారాధనలు అపురూపమేకదా...

Tuesday, December 25, 2012

ప్రేమ లేఖ


ప్రియా,,
నిన్ను తలచిన క్షణాన.. ఆ ఊహలతో పరుగెడుతూ
కరిగిపోతున్న కాలాన్ని , కరుణ లేని హృదయాన్ని
పదే పదే నిందిస్తూ,, నీకై వ్రాసిన నా ప్రేమ లేఖ

కాలమా ఆగిపో ఒక్క క్షణం
చెలి నా ముందు నిలిచిన తక్షణం
ఆమె రాకకై నా కన్ను నిరీక్షణం
ఆమె చుట్టూ నా ఊహలు ప్రదక్షణం

నీతో కలసి నడవాలని,, నా ఊసులు నీకు తెలపాలని ఉంది

నా హృదయ స్పందనలో నీ పిలుపు లీలగా వినిపిస్తుంది
నా మానస వీణకు నీవే శృతి, లయవై మౌనరాగమాలపిస్తున్నవు.
సంధ్యకొక రంగులా నీ కన్నుల కాంతులు నన్ను ప్రతిక్షణం స్పృసిస్తున్నాయి
పొద్దుననైనా ,, నిద్దురనైనా నీ రూపే గొచరిస్తుంది

నా చిలుకల కొలికివై రావా,.. రసరమ్య గీతిక ఆలపించగా
నిన్నటి నీ జ్నాపకం నేడు నన్ను నడిపిస్తుంది
రేపటి విజయంకై అహర్నిసలు శ్రమింపజేస్తుంది

నీ కన్నులు చెప్పే భాష నా ప్రేమ కావ్యమయ్యింది
తారకలెన్ని ఉన్నా , ప్రియా నీ చేరికతో నా బ్రతుకు వెన్నెల వెలుగౌతుంది

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=459790744056050&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theater

నువ్వే.. నువ్వే...


నువ్వే నువ్వే..నువ్వే నువ్వే...

నా పెదవులపైన చెరగని నవ్వే
నా మనసున చెరగని చిత్రం నువ్వే
నా హృదయ స్పందన నువ్వే
నా ప్రేమకు ప్రేరణ నువ్వే
నా మాటకు ధారణ నువ్వే
నా పాటకు ప్రాణం నువ్వే
నువ్వే నువ్వే..నువ్వే నువ్వే...

వనములకొచ్చిన వసంతమా
నీ విరహము పంచిన వియోగమా
నా పదముల పలికిన తరంగమా
నీ పదముల నాట్యపు వినోదమా
చిరుగాలి పల్లికీలో చిగురల్లె ఉన్న ప్రేమ
నీ దరికి చేర్చమంటూ కొసరి కొసరి అడిగిందమ్మా

నువ్వే నువ్వే...నువ్వే నువ్వే...

నా వలపులు తెరిచిన వాకిలిలా
నా తలపులు వ్రాసిన కావ్యంలా
నా మమతల పూసిన మల్లియలా
నా ఊహలు మలచిన శిల్పంలా
ఎదకు చేరువైనావు,ఎదుట ఎపుడు నిలిచేవు
వయసు చేసే అల్లరంతా వానలాగా కురిసేను..

నువ్వే నువ్వే...నువ్వే నువ్వే...

fbid=459781177390340&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theater

Monday, December 24, 2012

తొలి ప్రేమ


తొలి ప్రేమ పూవుకు .. తొడిమనైనాను..

మలిప్రేమ కొమ్మకు చిగురునైనాను

మనజంటను కలిపిన కాలమైనాను

మనకై ఎదురు చూసె మాపునైనాను


Friday, December 14, 2012

జోలపాట


లాలి పాటల నిన్ను లాలించనా
జోలపాటలు పాడి జోకొట్టనా

బుడి బుడి నడకలా బుజ్జాయివే
బోసినవ్వుల నిన్ను ముద్దాడనా
కలగన్న రేపును నీలోన చూడనా
ఇలలోన నీకునే జోలలే పాడనా


లాలి పాటల నిన్ను లాలించనా
జోలపాటలు పాడి జోకొట్టనా


జాతిని జాగృతం చేసేటి శక్తివై
ఇలలోన ధర్మాన్ని నెలకొల్పు వ్యక్తివై
పసిడి కాంతులలోడ విలసిల్లు భానుడై
కన్నవారికి నీవు గర్వింప బాలుడై


లాలి పాటల నిన్ను లాలించనా
జోలపాటలు పాడి జోకొట్టనా


గువ్వలు గూటికి చేరేటి వేళ
పువ్వులా మాఇంట నడయాడి రావా
ఆట పాటల తోడ అలసినా నాతండ్రి
ఆదమరచీ నాఒడిన నిదురించరావా..

Thursday, December 6, 2012

వెన్నెలహారతి

    వెన్నెలహారతి                           
                                                             
                                                             
 వేదనతో మరిగి,,                                  
 వెన్నెలగా కరిగి
 విరహంతో విహంగమై
 చెలీ, నీకై విను వీధుల వెతుకుతున్నా

అరుణారుణ సంధ్యలలో                               మధుమాసంలో మంచుపొరలు కప్పేవేళ
గువ్వలుగూటికి చేరేవేళ                               హేమంతములో చేమంతులు పూసే వేళ
నా డెందము సవ్వడి చేసేవేళ                        తొలకరికి పుడమి పులకించే వేళ
సందెపొద్దుకు జాబిలమ్మ                             నా చెలి నెచ్చెలి నీవేల రావేల........
వెన్నెలహారతి పట్టేవేళ
నా చెలీ,, నెచ్చెలి నీవేల రావేల....

Wednesday, December 5, 2012

నీలి మబ్బుల నీటి మడుగులో


నీలి మబ్బుల నీటి మడుగులో
పున్నమి జాబిల్లి పువ్వైనాది
కలల అలలపై సాగే నావకు
కనుపాపే చుక్కాణైనాది..

ఈ వెన్నెల రేయిన,, ఆ చల్లని హాయిన
నా చెలినగుమోమే నువ్వైనట్టుంది
పాల మీగడలాంటి పరువాలొలికించే
పండు వెన్నెలలా తన వలపును కురిపించె

నా వేదనకు ఆవేదనకు  ఊరట నీవే
విరహపు తీరంలో విహంగమై వేచివున్నాను
వినే మనసుంటే, ఓ నేస్తమా,,
ఒక్క క్షణం ఆలకించు
నామది ఆలపిస్తున్న మౌనరాగం,
తన అనురాగమే అనితెల్పు.

Tuesday, November 27, 2012

మణి దీపం...


మణి దీపం...
మదిలొ మెదిలె ఆలోచనలకు
ప్రతిరూపాలు మన కళలే కదా
చిత్రమైనా ,,భావచిత్రమైనా
ప్రదర్శిస్తే బహు చిత్రమే కదా..

నా మనసున ఉన్న ఆలోచనలకు
ఒక రూపం కల్పించాను
ఆ రూపమే అపురూపమై
అమర దీపమైయ్యింది

హృదయ దీపం,, పదిలమైన మణి దీపం
జీవితాన వెన్నెల వెలుగులు నింపుతున్న దీపం
వెదురును, వేణువుగా మార్చిన దీపం
శిలను శిల్పంగా మార్చి మందిరాన నిలిపిన దీపం

Friday, November 23, 2012

విన్నపాలు...


విన్నపాలు...

ప్రియా,,,
నీ ముంగురులే చిటికెడు చీకటికాగా
నీ పెదవులపై చిరునవ్వే
పిడికెడు వెన్నెలగా విరపూయగా
నీ అరవిందములే
విరిసిన గుప్పెడు మల్లెలుకాగా..

తలచిన నామనసును
నీ తలపులతో నింపి
నీ విరహసందేశం
ఆ మేఘమాలతో పంపి
మెత్తని నీ హృదయంలో
సుతిమెత్తని నా గ్నాపకాలను
పదిలపరచానన్నాన్నవు..

వలచిన చెలికి ఏమని తెలుపను
మనసున పలికిన ఆమని పిలుపును

బంగారానికే సింగారమననా..
సింగారానికే వయ్యారమననా..
వయ్యారానికే వలపు పుట్టిందననా..
ఆ వలపే నీ తలపననా....
http://www.facebook.com/svs.vennela


Wednesday, November 21, 2012

నిన్నే తలచిందే ,, నా మనసు


నిన్నే తలచిందే ,, నా మనసు
నిన్నే వలచిందే ...నా వయసు

పరుగెట్టే నీ వెనుకా,పడుతున్నాననుకోక
ఒక్కసారి చూడవే  ఓ నెలవంకా
అదిరేటి పెదవులపై అలుకెందుకె ఓ చిలుకా
పక్కనున్న మక్కువైన చెలికాడనునేనుండ


నిన్నే తలచిందే ,, నా మనసు
నిన్నే వలచిందే ...నా వయసు

కంటి చూపుతోనే కావ్యాలను వ్రాసావు
వెన్నెలింటిలోనే నే విరహంతో వేచాను
నాతోడువు నీవైతే నీ నీడగ నేనుంటా
జగమంతా ఒకటైనా ఒటరినై ఎదిరిస్తా

నిన్నే తలచిందే ,, నా మనసు
నిన్నే వలచిందే ...నా వయసు

http://www.facebook.com/svs.vennela

Friday, November 16, 2012

శుభాకాంక్షలు...

 శుభాకాంక్షలు...
సంకల్పం


సంకల్పంఆకాశం అందేనంటూ
ఎగసెటి అలనేనంటూ
విశ్వాసం నా ఊపిరిఅంటూ
విజయం నా బాటేనంటూ
చెప్పాలని ఉందంటూ
నీకంటూ నచ్చేట్టూ
జగమంతా మెచ్చేట్టూ

కొండలు పిండి చేయాలంటూ
మస్థిష్కమును మధించాలంటూ
ఎవరెష్టును ఎక్కాలంటూ
నైలునదినీ ఈదాలంటూ
చెప్పాలని ఉందంటూ
నీకంటూ నచ్చేట్టూ
జగమంతా మెచ్చేట్టూ

నీ స్వేదమె సంపద అంటూ
నేడే నిర్వేదం విడవమంటూ
సంకల్పం ధృఢమైతే
ఏరులెదురొచ్చినా
విజయుడవు నీవేనంటూ
చెప్పాలని ఉందంటూ
నీకంటూ నచ్చేట్టూ
జగమంతా మెచ్చేట్టూ


http://www.facebook.com/svs.vennela?ref=tn_tnmn

Wednesday, November 7, 2012

మనమంతా ఒకటైహిమమంతా జలమై
జలమంతా జగమై
జగమంతా జనమై
జనమంతా మనమై

మనమంతా ఒకటై
ఒకటైన స్వరమై
ఆ సుస్వరమె ఒక వరమై
పరమశివుని పాద ధూళినై
ప్రణమిల్లిన ప్రక్రుతికి ఆక్రుతినై
పరవశించనా

Monday, November 5, 2012

ముగ్ధ మనోహరం


ముగ్ధ మనోహరం

ఓ మనోహరీ,,,
నా అంతరంగ విహారీ..
దోబూచులాడావు ఇన్నళ్ళూ..
ఎదచేరి మురిపించవా ఈనాడు..

అని,,
ప్రేయసిని లాలించి..
ఆనామమే జపియించి..
ఆమెకై పరితపించి...
ఆమెహృదయసీమను పాలించె..


ఆమె డెందము సవ్వడి చేసింది..
అరవిందములో వెన్నెల కురిసింది..
కన్నుల కొలనులలో కలువలు పూసింది..
మృదుమథుర పలుకులతో మనసే మురిసింది..

వనములకు వసంతమొచ్చింది
మదనుడి శరానికి ఆజంట వశమైనది
ప్రకృతి పురుషుల కలయికతో
జగతి మురిసి పరవశమైనది.....

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=441653609203097&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theater

Friday, November 2, 2012

కలలు కనే కలువలుకలలు కనే కలువలు

రా రాజు వస్తాడని
కలువలన్ని ముస్తాబైనాయి
కొత్త సొగసులతో స్వాగతిద్దామని

తామరాకుల అంచున
అచ్చంలా ముత్యాలు పేర్చి
కొలను అంతా కలయ చూస్తూ

ఒళ్ళంతా కళ్ళు చేసుకొని
నెలరేడును తిలకిస్తూ
తనువెంతో పులకిస్తూ
రేయంతా గడిపేస్తూ

నీలకాశంలో మబ్బుల దొంతరలలో
విహరించు ప్రశాంత వదన విహారి
నెలకొక్కమారైన పున్నమొచ్చేనని
పండు వెన్నెలలో తరింయించవచ్చని..

కలలు కనే ఈ కలువలు
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=440681542633637&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theater

Sunday, October 28, 2012

వెలుగుల గులాబీ


వెలుగుల గులాబీ...
వెలుగు రేఖలతో వికసించిన గులాబి
ఉషోదయంలో ప్రతిక్షణం నీ పూజకై వేచింది..
చీకటి రెప్పలు తెరిచి
వేకువ దుప్పటి తీసి
ముస్తాబయ్యింది,,
నీ సిగలో ఒదగాలని..

ముళ్ళకి తన మదిలో
మెదిలే సొదలన్ని మొరపెట్టింది
మెత్తని రేకులకు సుతిమెత్తని నీ గ్నాపకాన్ని
 గురుతు చేసింది.
తొడిమకు నీ చేయితో తడిమన స్పర్శను
పుప్పొడికి నీవు నాతొ పంచుకున్న
అనుబంధాన్ని మనసిప్పి చెప్పింది..
అందుకేనేమో....


వెలుగు రేఖలతో వికసించిన గులాబి
ఉషోదయంలో ప్రతిక్షణం నీ పూజకై వేచింది..
చీకటి రెప్పలు తెరిచి
వేకువ దుప్పటి తీసి
ముస్తాబయ్యింది,, నీ సిగలో ఒదగాలని..
 —

నీ లీలలు వేవేల కొనియాడనా..

నీ లీల వేవేల కొనియాడనా...
రాగమన్నదొక భామ..
తాళమన్నదొక భామ..
వేణువైనదొక భామ..
ఊయలైనదొక భామ,..
హారమైనదొక భామ...

విరహిణిగాఒక భామ...
భామలందరి భావన ఆరాధనే
ప్రేమమయమైన భావన ఆ"
రాధయే

చిలుకా,, రాచిలుకా


  చిలుకా,, రాచిలుకా

రాచిలుకనై నేనొచ్చా
రాయబారమే నే తెచ్చా..
ప్రవరాఖ్యుని పట్టానె నిలిచా

వరూథినికై చూస్తూ
వనములన్నీ కలయతిరిగా
చిగురుటాకుల మేలిముసుగున ఉన్న
వసంతుని అడిగా,,,
ఏకొమ్మ నీడన ఆముద్దుగుమ్మ జాడని

దేహం దేవాలయమై
హ్రుదయం హిమాలయమై..
పరితపించు మనసు పరిగెట్టే సెలయేరై
నిండు జాబిల్లి, పండు వెన్నెల విరహంతో వేదిస్తే

నిముషమైన నిలువలేక
నిను వీడి బ్రతుకలేక
నీ జాడను సోథిస్తో
సంధించిన అస్త్రాన్ని,,

చిలుకనూ ,, నే రాచిలుకనూ

Saturday, October 27, 2012

కన్నెమనసు.


కన్నెమనసు..

...........
కాముడితో కబురెట్టనా..
మెఘునితో మొరపెట్టనా..
వయసు చెసే అల్లరంతా..
ఓపలేని మేనంతా ..
ఏదో తెలుయని పులకింత..
సాయం చెయరావా ప్రియా
ఈ సాయంకాలం వేళ కూసంత,,,

వేసంగి మల్లెలు వేచి ఉన్నాయి
చెలికాని రాకకు స్వాగతిద్దమని
చిలుక రాయబారమైన పంపేనా
చిగుళ్ళు తొడిగిన నా ప్రేమను
నీకు వివరించుటకు.

ముంగురుల సవరించే
చిరుగాలితొ  చెప్పనా,,
వెన్నెల రాతిరి,
ఈ కన్నియ మనసును ఏలెదొరనీవేనని...

చెప్పాలని ఉంది

చెప్పాలని ఉందిబాల్యంలో నీతో ఆడిన ఆటలు
చెలిమితో నీతో చేసిన బాసలు
మరువదు నా హృదయం..
ఎప్పటికైనా వస్తావని
వేధించె మనసుకు ఊరట కలిగిస్తావని
వేయి కళ్ళతో నా ఎదురు చూపు...

ఏటి ఒడ్డున నీకై వేచి ఉన్నా..
మనసులో మథురిమలెన్నో దాచిఉన్నా..
తుళ్ళిపడే చేపలకు నీ రాకను తెలపాలని
పొగరుతో ఉన్న ఆ కలువకు నీ సొగసు చూపాలని..

పొలం గట్లమీద పరిగెట్టాలని.
గడ్డిపూలతో నీకు దండ కట్టాలని
దాచి తెచ్చిన తాయిలం నీ నోటపెట్టాలని
అనుకున్న ఆనాటి బంధమే అనుబంధమై
ఈనాడు నీముందు నిలిచిందని... 

Friday, October 19, 2012

సరదాల దసరా.


సరదాల దసరా.

సరదాల పండుగ
మన దసరా పండుగ..
కానీ ఏ పరదాలమాటున దాగెనో
ఆ సరదాలు..

అలనాటి పద్యాలు
అర్ధాలు మార్చాయి
అన్నివర్గాల జనులు
మన సంస్కృతిన మరచిన ఘనులు

అయ్యవారికి చాలు ఐదు వరహాలు..
పిల్ల వాళ్ళకు చాలు పప్పుబెల్లాలు
ఆనాటి మాట..

సీటుకొక రేటు సామాన్యుడిపై వేటు
పిల్లలకైతే బుక్స్ తో ఫైటు..
ఈనాటి మాట

పల్లెసీమలు , పట్టు కొమ్మలు
పట్టు పావడాల ముద్దుగుమ్మలు
ముద్దులొలికె పసి పాపలు..
పసిడి కాంతుల పచ్చపైరులు
ఆనాటి పల్లె సీమలు..

వర్గవైషమ్యాలు, కులాల కుశ్చితాలు
భూమి తగాదాలు రచ్చబండ రాజకీయాలు
నేటి పల్లెసీమలు

వీధి భాగవతాలు, బుర్రకథలు
తోలుబొమ్మలాటలు ఎంకి పాటలు
అనాటి సరదాలు.

పబ్బులు క్లబ్బులు
కుర్రకారుకు జబ్బులు
మితిమీరిన నాగరికత
పాశ్చాత్య ఫ్యాషన్ షోలు
నేటి సరదాలు...

యువతకు భవితనిచ్చిన నాడు,,
సమత మమతతో సహజీవనం చేసిననాడు
మతమౌఢ్యం నశించిన నాడు
మానవత్వం మనగలిగిన నాడు..
ఆనాడే సరదా,, ఆనాడే నిజమైన దసరా..
....వెన్నెల వెలుగులు,

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=435435479824910&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theater

Thursday, October 18, 2012

జీవన పథములు
ప్రియా నీ పదముల క్రింద
మెత్తని పచ్చికనౌవ్వాలని ఉంది
నీ పెదవులపై తీయని మాటలతో
మచ్చిక చేయాలని ఉంది

మృదుమధుర గీతమై
నీ హృదయ తంత్రులను మీటాలని ఉంది
రవివర్మ చిత్రమై నీ కన్నుల రంగులద్దాలని ఉంది
ప్రకృతి సోయగాన్నై వన్నె చిన్నెలతో
నీకు స్వాగతం చెప్పాలని ఉంది

భువి నుండి దివికి " వెన్నెల వెలుగువై" రావా..
దివికి దిగి ప్రియలాస్యంతో నా హృదయాన్ని రంజింపవా


http://www.facebook.com/photo.php?fbid=431776550190803&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theater

Tuesday, October 16, 2012

సుందరం.... సుమధురం

Add caption
సుందరం.... సుమధురం

స్థాణువులా ఉన్న నేను ..
నిన్ను చూసి వేణులా పాడాను,,
నన్ను నేను మరచి పసిపాపలా ఆడాను

లోకం సుందరమని విన్నాను..
అందంగా మకరందంలా ఉంటుందని
నిన్ను చూసి తెలుసుకున్నాను,,,

జాబిలికి జాజులు పూచినట్లు
వెన్నెలలో మది విరహంతో వేచినట్లు
జలతారు మాటున దాగినా
నీ మోము వికసించిన కలువలా ఉంది

నీ కంటి చూపు భాణం
గురితప్పక్క సూటిగా నాఎదనే చేరింది
ప్రియా నువ్వెక్కడున్నా ఇదే నీకు నా సందేశం.

Thursday, September 6, 2012

శిఖిపింఛ మౌళి

.శిఖిపించ మౌళి
  మ్రోయించే  మురళీ 
రవళిఇంచే నా మది 
వీడనంది సన్నిధీ
 , వీదనంది  సన్నిధీ 


యమునా తీరాన 
క్షణమొక యుగమైన 
ఆరాధానతో రాధను నీనైనా  
ఆరాధానతో రాధను నీనైనా ....