Friday, September 13, 2013

మువ్వల సవ్వడి

సిరి మువ్వల సవ్వడికి తాళమెందుకు..
ఈ సొగసరిపాదాల లాస్యమే లయబద్దమైనప్పుడు ...


http://www.facebook.com/photo.php?fbid=556805837687873&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theater

Thursday, September 12, 2013

Friday, September 6, 2013

హొయలు


వాదమైనా నీతో,, మోదమే

నీ"పదముల" హొయలు పరికించవచ్చుగాMonday, September 2, 2013

Wednesday, August 14, 2013

పుణ్య భూమిరా


///స్వాతంత్రదినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో..//15.AUG 2013//.

పుణ్య భూమిరా మనది ఖర్మ భూమిరా..
మాతృ భూమి కడుపుకోత వినగరండిరా...
త్యాగథనుల సాహసాలు మరచిపోకురా
సాథించిన స్వాతంత్రం మన జన్మ హక్కురా..
.
ఉగ్గు పాల ముద్దుబిడ్డను
మూట కట్టి వీపునెట్టి
తెల్లవారికి మృత్యువై
సమరంలో ఒరిగిన
మన ఝాన్సీరాణికి జోహర్...

మన్నెప్రజల మానథనం
కొల్లగొట్టు తెల్లవారి
గుండెల్లొ నిదురించె
మన అల్లూరి.............

భరత జాతి స్వేఛ్చకై
గర్జించిన వీరుడై
ఉరికంభం ముద్దాడిన
థీరుడేమన భగత్ సింగ్...

రవీంద్రుని రచనలు
బాపుజీ ఆలోచనలు
స్వాతంత్ర సమర రచనకు
మూల సూత్రాలు...

వీరుల త్యాగమె శరమై
సాధించిన వరమే
మన స్వాతంత్రం..
జాతి గౌరవం కాపాడుదాం
సమైక్యమై వారి త్యాగాలకు
నివాళులర్పిద్దాం


Thursday, July 11, 2013

జీవుడే,...దేవుడు

.జీవుడే,...దేవుడు

జీవునిలోనే దేవుని చూడరా..
దేవుని జీవుని బేధములేదురా..
మానవ సేవే మాధవసేవకు
మార్గంమ్మనెడి మర్మమునెరుగరా..


వేషములెన్నో వేసి , మోసములెన్నో చేసి
పొట్టకట్టుకొని మూటకట్టినా 
పట్టుకెళ్ళునది ఏమిలేదురా..
జ్నానము తెలిసి జీవించు,, జనులకు మార్గము చూపించు

ఎండకు ఎండి వానకు తడిసినా 
స్వార్ధము ఎరుగని మొక్కను చూడరా..
నీడను ఇచ్చి పండ్లను పంచి 
కలిమిని కూర్చే కల్పతరువురా..
మానవ జన్మకు అర్ధమునెరిగి 
మంచిని పెంచి ప్రేమను పంచరా..

జీవునిలోనే దేవుని చూడరా..
దేవుని జీవుని బేధములేదురా..వెన్నెల చినుకులు .3


 1  అమవాస్య అనుకోకు ప్రతిరేయి...
     విశ్వాసముంచు పున్నమి రానున్నదోయి

  2.ఒక్కమాట ఇస్తే చాలు..
   వందేళ్ళు ఎదురుచూస్తాను..


3  .బాధతో చెప్తున్నా..
   నీ ఎడబాటు బాధిస్తుందని..

4. ఓ అలకనందా.. నీపరుగెటువైపు
   కాలం చూపే.. పల్లం వైపు


5 . పొద్దేతెలియదు,,నువ్వు నా వద్దుంటే...http://www.facebook.com/photo.php?fbid=539066479461809&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theater

Thursday, July 4, 2013

వెన్నెల చినుకులు...

1. గరళమైనా తీయగా ఉంటుంది..... నీవిరహపు దాహంలో
2. తళుకు తారలన్నీ....నీపెదవి మెరుపులేకదా
3. నీమౌనం కూడా...నాకొక మంత్రమే కదా.. 4 . నీకంటి చూపుకూడా.. నాచే కావ్యాలు వ్రాయించేను..

5. నీ పరిచయం .. నా మనసుకు పరిమళాన్నద్దింది

6. నీ పాట.. పొన్నపూల సన్నాయేగా7. చిరునవ్వుకు చిరునామా .. నీ తలంపేగా
8. పారిజాత పరిమళాలు ..నువ్విక్కడే ఉన్నావని చెప్తున్నాయి 

9.  పొద్దుకుంకినదని దిగులు లేదు...

పొద్దున్నే నువ్వొస్తాని ఆశ ఉందిగా..

10. కనిపించని తీరంలో.. వినిపించే నీ పిలుపు


11. ఊహతోనే పరుగులు పెట్టించే.. నీవునికి
12. నీ అడుగులో అడుగేయాలని ... అడగాలని ఉందిhttp://www.facebook.com/photo.php?fbid=533633643338426&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theater
please send u feed back to svs.vennela@gmail.com 

Friday, June 21, 2013

నిండు జీవితం

ప్రియా...
మాటలు తడబడుతున్నా... 
మౌనం పొరలు తొలగిస్తే 
మన జీవితంలో కొన్ని నిజాలు వెలుగు చూస్తాయి

అడుగు దూరంలో ఉన్న నిన్ను..

అందుకోలేక పోయాను ఆనాడు..
సముద్రాన్ని లంఘించి, ఆకాశమన్న హద్దులు దాటి 
నిన్ను చేరాలని అర్రులు చాస్తున్నానీనాడు..

కూత వేటులో ఉన్న నీమాట ..

నాకు చేరలేదానాడు..
నీదూరం కాంతి సంవత్సరమైనా ..
స్పందిస్తున్నానీనాడు..

బాల్యంలో చేసుకున్న బాసలు

బాధ్యత తెలియక మరిచానానాడు..
బ్రతుకు దారిలో నీజ్నాపకాలు తరుముతుండగా
నీ బందీనైనానీనాడు..

నీకన్నెతనానికి 

కాపరి ఔదామనుకున్నానాడు..
రూపుకు నోచుకోని మన జ్నాపకాలకు 
కాపరినైనానీనాడు..

పరి పరి ప్రశ్నించే హ్రుదయాన్ని 

సమాధానపరిచాను ఇన్నాళ్ళు..
నీ జవాబుతో జీవితమే 
ఒక ప్రశ్నగా మిగిలిందీనాడు..

తపించే మనసుకు నీఊహసాంత్వన  కూర్చిందిన్నాళ్ళూ..

నిజాన్ని ఊహగా బ్రమించి జీవించాలీడు..
ఊహే జీవితమైతే ,, నా ఊపిరి నీవైతే
నా అడుగులు నీవైపే..

కడలి ఒడిలో సేదతీరాలని 

పరుగు తీసిన జీవనదినేనేను..
గీష్మతాపంతో ఉన్న పుడమిపై
వర్షించ వచ్చిన శ్రావణ మేఘాన్నే నేను.

నీమనసు పూతోటలో గుబాళించిన 
మధుర స్మృతినే నేను..
జీవితం మృదుమధుర తరంగంలా 
సాగుతుందనుకున్నా,, కానీ

వేదనతో ,,సోధనతో  కడలినడు

చుక్కాణికైనా దారితోచని నావగా మారింది..
భారమైన క్షణాలు , నీజ్నాపకాలు
నా మనసుపై స్వారీ చేస్తున్నాయి..

ఒక్క క్షణం ఆగి ఆలోచిస్తే..


కరిగిపోయిన కాలానికి 

జరగనివ్వని విధికి శిక్షేమిటి
విధి బలీయమైనది 
అని సరిపెట్టుకుందామంటే..

జారిపోయింది.. కాలి మువ్వకాదు

ఎగిరిపోయింది.. ఒక గువ్వకాదు..
రాలిపోయింది .. ఒక తొడిమ కాదు
వాడి పోయొంది ..ఒకరోజు పూసిన పువ్వుకాదు..

ఓనిండు జీవితం..
.


నీపట్టు కొమ్మకు పూసిన పూవునే నేను,,

నువ్వు రాయిగ మారి ..నన్ను పరాయిని చేసావు

నీ మనసు మౌనం వీడిన క్షణాన ..

శ్వాస భారంగా మారిన క్షణాన..
కనుల కొలనులు కన్నీటి సంద్రమైన క్షణాన..
నీవు నేను వేరు కాదని తెలిసిందీక్షణాన..

నీమౌనం నా మనసును వేధిస్తున్నది..

అదిఒంటరియై నీకై సోధిస్తున్నది
జీవిత రంగస్థలంపై  
నా మనస వీణ  పలికే తరంగం నువ్వే..


బ్రతుకు చీకటైనా ఊహకు దారి తెలుసు..

జీవితం వెలుగుల పల్లకీ అయినా 
మనసు లేని మనిషి.. 
ఒట్టి మట్టి బొమ్మే కదా..

ఏమిటి ఈ మానసిక దౌర్బల్యం

క్షణమైనా నీ నిరీక్షణ భరించలేనే..
ఆ నాడు పరాయిని చేసావు..
ఈ నాడు బండ రాయిని చేసావు..

నీమనసు నాకు తెలుపలేదు ..

నాకు ఆ అవకాశమే ఇవ్వలేదు
కానీ శిక్ష మాత్రం
ఖరారు చేసావు.

కంట నీరు రాలేదు ,, 

కాని హ్రుదయం కన్నీరు మున్నీరైనది
నాలోని తెంపరితనం 
ఎంత బలహీనమైనదో ఇప్పుడే తెసింది..

నేనైన నీవు 

నాముందు నిలిచి 
ప్రశ్నిస్తునట్లూ ,,
పరిహసిస్తున్నట్లున్నది

చరిత్ర పుటలలో మనలాంటి వాళ్ళెందరో

కాని,, రవళించే మది,, మూగపోతుంది
ఆ విధాత ఖరుకు రాతను ప్రశ్నించలేని నిస్సహాయకులం.
ప్రేమికులం...  
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=528840130484444&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theater

పాఠకులకు విన్నపము.. మీ అభిప్రాయములు  vennelavelugulu.yahoo.com , or svs.vennela@gmail  తెలియజేయండి


Tuesday, June 18, 2013

ప్రియమైన పాఠకులకు విజ్నప్తి..

"వెన్నెల వెలుగులు",,


భావాల పల్లకి,, అనుభూతుల మల్లిక,,రసరమ్య గీతికల అల్లిక,
మన  ఆనందం కోసం మరిన్ని మంచి రచనలు సాగిస్తాను,,
మీరు చూసి మీ మిత్రులకు , బంధువులకు కూడా వెన్నెల వెలుగులను 
పంచండి..


" మీరు నాకిచ్చె బహుమానం" ఇదే..


పదిమంది చదివే అవకాశం మీద్వారా కల్పించండి..
మీ అభిప్రాయలను , సూచనలను ,, సలహాలనున తెలియ పరచిన ,,
ఇంకా మెరుగుపరచి మీముందు మంచి రచనలు
చేయ ప్రయత్నిస్తాను.. మీ అభిప్రాయాలు తెలియపరచవలసిన 
చిరునామా,...., 
svs.vennela@gmail.com,, vennelavelugulu@yahoo.com
మీ .. వెన్నెల వెలుగులు

Thursday, June 13, 2013

ప్రియ బాంధవి

ప్రియ బాంధవి

అక్కరకు రాని వెదురు ముక్కను..నేను...
గాయాల పాలైనా , గేయాలు పలికేను

కానలో కోనలలో, కానరాని దారులలో
కోయిలనై అనురాగగీతమాలపిస్తున్నాను

ఏదారీ కాన రాక, ఎద ఎడారై రోదిస్తుంది
తననే తలుస్తూ మది కన్నెగానే మిగిలింది...

ప్రకృతి సోయగాలు నా చెలికద్దం పట్టాయి
అణువణువూ తన ఉనికేనని ఉడికిస్తున్నాయి..

ఉషోదయంలో తుషారబిందివు తానే...
మలిసంద్యలోని కెంజాయి మెరుపు తానే...

తొలకరి చినుకుల పులకరించిన పుడమి తానె..
ఆ నీలి గగనాన తళుకుతారల జాబిల్లి తానె..
please mail u r feed back to me by svs.vennela@gmail.com

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=526342244067566&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theater

Sunday, June 2, 2013

//నేస్తమా.ఆలకించు////నేస్తమా.ఆలకించు//

ప్రియా.
నీవు పంచిన మమతను ,,
నింగినై లోకానికి తెలపాలని ఉన్నది..
నీకై ఎదురు చూస్తూ
జీవితపు ఆఖరిఘడియ

వరకైనఉంటానని మది అన్నది.


 మనసులోని భారాన్ని
మరెన్నొనాళ్ళో బంధించి ఉంచలేను
నీకంటూ తెలిపేస్తే
మనసు తేలికాయిపొతుంది కదా..
అద్దమంటి మనసున్న నీకు
ఎలా తెలపాలి నా వలపు...వసంతంలా వచ్చి
కొమ్మ కొమ్మన చిగురునై తెలుపనా
లేలేత చిగురులు తిన్న
కమ్మని కొయిల పాటై తెలుపనా
ఉషోదయపు వెలుగు రేఖనై
నీహృదయద్వారం ముందు
రంగవల్లికనవ్వనా..
నీకు ఎలా తెలుపాలి...ఈనా వలపును

వరద గోదారల్లే
పరవళ్ళ ఈ పరువాన్ని
ప్రయత్న మాత్రానా ఓపలెకున్నా..
వడి వడిగా పరుగెడుతూ
కడలివైన నీలో కలావలని వున్నది.
 
 
 
రాయబారమన్న పంపుదామంటే.
రాచిలుకే రాదయే
మధురూహలైనా తెలుపుదామంటె
మేఘమాల లేదాయే


 

వనములకు వసంతమొస్తుందంటారే..
ఐతే..నీరాకకు ఎదురుచూసే వనమౌతాను..
నీ వయ్యారి వాలు జడతో
కొట్టేసినా కట్టేసినా నాకిష్టమే
కొంటె చూపుల నీ కళ్ళలో
నను బందీ చెసినా నాకిష్టమె


 ఏజాడ తెలియని
నీ అడుగుజాదలని వెతుకుతూ
ఎదురైన జీవితం లో
ఎండమావుల వెంట పరుగెదుతున్నా
నింగికి నిచ్చెన వెస్తూ...
నీ చెయ్యి అందుకొవాలని ప్రయత్నిస్తున్నా....
..


గ్నాపకాల పుటలలొ
నీ నీడలు లీలగా అగుపిస్తున్నాయి
నా చెంతన లెకున్నా .
.మనసు నీ చింతన వీడనంది
     
         
కొవ్వొత్తి కాంతినై
నీ వూహకు దారి చూపుతూ ..
వూపిరి వున్నంత వరకు
వెలుగవ్వాలని వుంది
    

సుతి మెత్తని నీ పాదనికి
సిరిమువ్వ అవ్వాలని వుంది
సిగ్గులొలుకు నీ చెక్కిలి పై
చుక్కనవ్వాలని వుంది******
నీ అధరముపై వసి వాడని
చిరునవ్వై వొదగాలని వుందిమెత్తని నీ హృదయంలో
సుతి మెత్తని నీ గ్నాపకాలను
ఒక్కసారి పరికించి చూడు..
రేణువైన నేను వేణువునై
నీ అనురాగ గీతమాపిస్తున్నాను
 


మనసుతొ ఆలకించు...చెలిమితొ పలకరించు...
వెన్నెల వెలుగై నా మదిలొ కలువలు పూయించు
ప్రియమైన పాఠక దేవుళ్ళకు svs.vennela@gmail.com.. మీ స్పందనను,, తెలియజేయండి..స్పందించిన ప్రతి మనసుకు వందనము.. మీ ప్రోత్సాహమే.. మాకుప్రేరణ కలిగిస్తుంది..మీ అభిప్రాయములు , సలహాలు , సూచనలు తెలియజేయండి... 

Tuesday, May 7, 2013

పున్నమి గిలిగింత.. వెన్నెల పులకింత//


//పున్నమి గిలిగింత.. వెన్నెల పులకింత//

వెన్నెల వలపైయ్యింది..వేదన వెలుగైయ్యింది

వూహల పరుగయ్యింది...నేస్తం జాడలకై వెతికింది

నెచ్చెలి మనసున గిలిగింతయ్యింది

చెలికాడికి ప్రతి ఘడియ వసంతమయ్యింది
మధురూహల పరిచయం ,, కొత్త చిగురులు తొడిగింది
మౌనముగానె తొలి ప్రేమకు నాంది వాక్యం పలికింది..

కోయిల కూసిన,, ఆ పిలుపు నీదేనా అని అన్న చెలికాడు,,

తొలకరి చినుకుల విరిసిన హరివిల్లు మనకేనా అన్న ఆనెచ్చెలి..
ఆచెలిమి మధురాను రాగాల ,, మమతల పూపొదరిల్లైయ్యింది
ప్రేమకావ్యమై,, మరొ శకానికి ఆజంట ఆదర్శమైయ్యింది.Sunday, April 14, 2013


ప్రేమ .. మిత్రులకు , మరియు అడ్మిన్స్ కు శుభోదయమ్..
. మన గ్రూపు రెండవ మీట్ హైదరాబాదు, శ్రీనగర్ కాలనీ ,
నందు జరుపుకున్నాము..
 మన సభ్యులైన మిత్రులతో ఒక రోజు ఆహ్లాదంగా గడపటం చాలా ఆనందాన్నిచ్చింది,,
 కవి యాకూబ్ గారి విలువైన మాటలు ప్రతి హ్రుదయాన్ని తట్టి .
     అక్షరం ,,
 దాని శక్తి,, ఉపయోగించవలసిన విధానము,, వివరించారు..
వివిధ పోటీల విజేతలకు బహుమతులు అందజేసారు.. సభ్యులందరు ఉత్సాహంగా వివిధ కార్యక్రమాలలో పాల్గొన్నారు,, మీట్ పూర్తిగా విజయవంతమైనది.Thursday, March 21, 2013

ఎవరివో... నీవెవరివో...


http://www.facebook.com/groups/128737950625392/
ప్రియమైన పాఠక దేవుళ్ళకు విన్నపము,, మీ స్పందనను svs.vennela@gmail.com
తెలియజేయండి

Saturday, March 16, 2013

నేస్తం...


నేస్తం...ప్రియమైన పాఠక దేవుళ్ళకు విన్నపము,, మీ స్పందనను svs.vennela@gmail.com తెలియజేయండి

నిను చేరాలనిhttp://www.facebook.com/photo.php?fbid=494866947215096&set=o.128737950625392&type=1&theater

ప్రియమైన పాఠక దేవుళ్ళకు విన్నపము,, మీ స్పందనను svs.vennela@gmail.com తెలియజేయండి
Thursday, March 7, 2013

మహిళాభ్యుదయం


http://www.facebook.com/photo.php?fbid=491456390889485&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&
పాఠక దేవుళ్ళకు ,, విన్నపము,, మీ స్పందనను,svs.vennela@gmail.com, తెలియజేయండి
ఎవరివో,, నీవెవరివో

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=491324077569383&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theater
5&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type

పాఠక దేవుళ్ళకు ,, విన్నపము,, మీ స్పందనను,
 ,,,svs.vennela@gmail.com తెలియజేయండి.Sunday, February 24, 2013

తలంబ్రాలు

ఒకటైయ్యేందుకు ఇద్దరు
సుమూహుర్తాన మూడు ముళ్ళు
చూపులు కలసిన నాలుగు కళ్ళు
సాక్షి కాదా పంచభూతాలు
ఆరుగురు దంపతుల ఆశీర్వాదంతో
నడచిన ఏడడుగులు
వధూవరుల శిరస్సులపై
తళుకులీనిన తలంబ్రాలు


పాఠక దేవుళ్ళకు విన్నపము.. మీ స్పందనను  svs.vennela@gmail.com తెలియజేయండి


Thursday, February 21, 2013

వెన్నెల కురిసె


వెన్నెల కురిసె
మల్లెలు విరిసె
మనసులు మురిసె
నీతో నే జతకలిసేTuesday, February 19, 2013

చినుకు పడితే చిద్విలాసమే

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=484755824892875&set=o.128737950625392&type=1&theater


పాఠక దేవుళ్ళకు ,, విన్నపము,, మీ స్పందనను,svs.vennela@gmail.com తెలియజేయండిWednesday, January 30, 2013

నా ఆరాటం.. ఈ పోరాటాం నా ఆరాటం..  ఈ పోరాటాం

నీతో గడిపిన క్షణాల ఇటుకలు పేర్చి
జ్నాపకాల భవంతిని నిర్మించాను
అనాదిగా ఉన్న మనపరిచయాన్ని పునాదిగా మార్చాను

పసిమనసున మొదలై,పరువంతొ వరదై
పరుగెట్టె మనసుకు కళ్ళెం వెయలేక అవస్తపడుతున్నాను
కాలంతోపాటు కొత్తాందాలు సంతరించుకొన్న ప్రకృతి సాక్షిగా
వగరు చిగురులు,తిని , సొగసుగా పాడే ఆ కోయిల సాక్షిగా

ఋతువు ఋతువుకు మెరుపుదిద్దిన, పుడమి పాదాల సాక్షిగా
చినుకుగా కురిసి, సెలయెరుగా నడచి , నదులుగా పరుగెట్టి
సముద్రుని చేరాలనె ఆ జలధార ఆరాటం సాక్షిగా

చుగురై మొలిచి, ఆకై నిలిచి, లతగాపెనవేసుకొని,
 తుమ్మెదతో రమించి, పుష్పించి,ఫలించి
ఒక జీవికి ఆహారమైన ఆయువు సాక్షిగా
నిర్వేదం దరిచేరక,స్వేదంచిందగా, పుడమిని చీల్చుకొని మొలకెత్తిన పత్తినినేనై
వత్తిగా మారి, ఆ పరమాత్మునికి దివ్వెనైన వెలుగు సాక్షిగా

మన స్నేహంతో పుట్టిన నేస్తం అనే రూపం సాక్షిగా మన
జ్నాపకాల సౌధాన్ని ఎన్నటికి పదిల పరచాలని
ఈ నా ఆరాటం.. అందుకే ఈ పోరాటాం

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=474284659273325&set=o.128737950625392&type=1&theater
పాఠక దేవుళ్ళకు విన్నపము.. మీ స్పందనను  svs.vennela@mail.com  తెలియజేయండి.Thursday, January 24, 2013

థరణి నేను ..థరణిని నేనే..పాఠక దేవుళ్ళకు ,, విన్నపము,, మీ స్పందనను,svs.vennela@gmail.com తెలియజేయండిTuesday, January 22, 2013

ఐకమత్యము

ఐకమత్యము (22.1.2013..svs)
కదలి రండి కదలి రండి
కలసి మెలసి జీవిద్దాం

రాజు పేద బేధమొద్దు
కులమతాల హద్దులొద్దు
మానవత్వమే మనమతమని
అదియే మనకు సమ్మతమని...

రాచరికపు జీవితాలు రాళ్ళపాలు కాలేదా..
ఓడలు బండ్లైనట్లు చరిత మనకు తెలుపలేదా
పెత్తందారుల రాజ్యం పెకలించుపోలేదా
చలి చీమల చేతచిక్కి పెనుబామే చావలేదా..

గడ్డిపరక తాటితోన గజమును బంధించలేదా
ఐదువేళ్ళు అదిమిపెడితే ఉక్కుపిడికిలిగా మారలేదా
పెద్దలు చెప్పిన మాటను పెడచెవిన పెట్టబోకు
బ్రతుకు విలువ తెలుసుకోక ముళ్ళబాటన నడవబోకు..

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=471274619574329&set=o.128737950625392&type=1&theater

Friday, January 11, 2013

సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు...

ప్రియ మిత్రులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు...

Monday, January 7, 2013

మబ్బుల పొదరింటదోబూచులాడెటి జాబిల్లి

ప్రేమికుల మదిలో మరులు గొల్పు మరుమల్లి
పాల మీగడల మేఘాల పొత్తిళ్ళలో
పసిపాపలా పరుగిడు ఓ జాబిలమ్మా
నింగిన నిను చూసి నేలపై రోజాలు చిన్నబోయాయమ్మ
మన్మధుడి తోబుట్టువై ,, ప్రేమకులకు ప్రేరణవై
నీలాకాసంలో మణిదీపమైన నీ సొగసు చూసి
లోకం నివ్వెరపోతున్నది

Friday, January 4, 2013

ప్రేమ.. సాక్షిగా,,


  ప్రేమ..సాక్షిగా,,

భూమి ఆకాశాల సాక్షిగా,,
సూర్య చంద్రుల సాక్షిగా
ఉదయానికి అస్తమయానికి
వారధిగా నిలిచిన
తొలి మలి సంధ్యల సాక్షిగా
నా మనసు నీకై పడే ఆరాటం సాక్షిగా
నీ ఎడబాటనే ప్రేమ(మంట) సాక్షిగా
నేనే నీవైన నా ఆత్మసాక్షిగా

ఎప్పటికీ నీకై వేచివుంటాను,, ప్రియా...
5.1.2013.(1.43 a.m)

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=464116863623438&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theater

Thursday, January 3, 2013

ఓంగోలు రైల్వే స్టేషన్


ఓంగోలు పట్టణానికి
వన్నెలద్దిన ముఖచిత్రం

ఓంగోలుకు ద్వారమైన ,,
మణిహారమైన రైల్వే స్టేషన్

 ముఖ చిత్రం..1.1.2013..


Tuesday, January 1, 2013

నేనే నీవైనాను...


నీచూపుకై ఎదురు చూసే వేకువనైనాను
నీ పిలుపుకై వేచే వసంతమైనాను
నీ ఊహల పరుగులతో అలుపెరగకున్నాను
నేనే నీవైన   నా నీడను చూస్తున్నాను


fbid=462779847090473&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theater


Friday, September 13, 2013

మువ్వల సవ్వడి

సిరి మువ్వల సవ్వడికి తాళమెందుకు..
ఈ సొగసరిపాదాల లాస్యమే లయబద్దమైనప్పుడు ...


http://www.facebook.com/photo.php?fbid=556805837687873&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theater

Thursday, September 12, 2013

Friday, September 6, 2013

హొయలు


వాదమైనా నీతో,, మోదమే

నీ"పదముల" హొయలు పరికించవచ్చుగాMonday, September 2, 2013

Wednesday, August 14, 2013

పుణ్య భూమిరా


///స్వాతంత్రదినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో..//15.AUG 2013//.

పుణ్య భూమిరా మనది ఖర్మ భూమిరా..
మాతృ భూమి కడుపుకోత వినగరండిరా...
త్యాగథనుల సాహసాలు మరచిపోకురా
సాథించిన స్వాతంత్రం మన జన్మ హక్కురా..
.
ఉగ్గు పాల ముద్దుబిడ్డను
మూట కట్టి వీపునెట్టి
తెల్లవారికి మృత్యువై
సమరంలో ఒరిగిన
మన ఝాన్సీరాణికి జోహర్...

మన్నెప్రజల మానథనం
కొల్లగొట్టు తెల్లవారి
గుండెల్లొ నిదురించె
మన అల్లూరి.............

భరత జాతి స్వేఛ్చకై
గర్జించిన వీరుడై
ఉరికంభం ముద్దాడిన
థీరుడేమన భగత్ సింగ్...

రవీంద్రుని రచనలు
బాపుజీ ఆలోచనలు
స్వాతంత్ర సమర రచనకు
మూల సూత్రాలు...

వీరుల త్యాగమె శరమై
సాధించిన వరమే
మన స్వాతంత్రం..
జాతి గౌరవం కాపాడుదాం
సమైక్యమై వారి త్యాగాలకు
నివాళులర్పిద్దాం


Thursday, July 11, 2013

జీవుడే,...దేవుడు

.జీవుడే,...దేవుడు

జీవునిలోనే దేవుని చూడరా..
దేవుని జీవుని బేధములేదురా..
మానవ సేవే మాధవసేవకు
మార్గంమ్మనెడి మర్మమునెరుగరా..


వేషములెన్నో వేసి , మోసములెన్నో చేసి
పొట్టకట్టుకొని మూటకట్టినా 
పట్టుకెళ్ళునది ఏమిలేదురా..
జ్నానము తెలిసి జీవించు,, జనులకు మార్గము చూపించు

ఎండకు ఎండి వానకు తడిసినా 
స్వార్ధము ఎరుగని మొక్కను చూడరా..
నీడను ఇచ్చి పండ్లను పంచి 
కలిమిని కూర్చే కల్పతరువురా..
మానవ జన్మకు అర్ధమునెరిగి 
మంచిని పెంచి ప్రేమను పంచరా..

జీవునిలోనే దేవుని చూడరా..
దేవుని జీవుని బేధములేదురా..వెన్నెల చినుకులు .3


 1  అమవాస్య అనుకోకు ప్రతిరేయి...
     విశ్వాసముంచు పున్నమి రానున్నదోయి

  2.ఒక్కమాట ఇస్తే చాలు..
   వందేళ్ళు ఎదురుచూస్తాను..


3  .బాధతో చెప్తున్నా..
   నీ ఎడబాటు బాధిస్తుందని..

4. ఓ అలకనందా.. నీపరుగెటువైపు
   కాలం చూపే.. పల్లం వైపు


5 . పొద్దేతెలియదు,,నువ్వు నా వద్దుంటే...http://www.facebook.com/photo.php?fbid=539066479461809&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theater

Thursday, July 4, 2013

వెన్నెల చినుకులు...

1. గరళమైనా తీయగా ఉంటుంది..... నీవిరహపు దాహంలో
2. తళుకు తారలన్నీ....నీపెదవి మెరుపులేకదా
3. నీమౌనం కూడా...నాకొక మంత్రమే కదా.. 4 . నీకంటి చూపుకూడా.. నాచే కావ్యాలు వ్రాయించేను..

5. నీ పరిచయం .. నా మనసుకు పరిమళాన్నద్దింది

6. నీ పాట.. పొన్నపూల సన్నాయేగా7. చిరునవ్వుకు చిరునామా .. నీ తలంపేగా
8. పారిజాత పరిమళాలు ..నువ్విక్కడే ఉన్నావని చెప్తున్నాయి 

9.  పొద్దుకుంకినదని దిగులు లేదు...

పొద్దున్నే నువ్వొస్తాని ఆశ ఉందిగా..

10. కనిపించని తీరంలో.. వినిపించే నీ పిలుపు


11. ఊహతోనే పరుగులు పెట్టించే.. నీవునికి
12. నీ అడుగులో అడుగేయాలని ... అడగాలని ఉందిhttp://www.facebook.com/photo.php?fbid=533633643338426&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theater
please send u feed back to svs.vennela@gmail.com 

Friday, June 21, 2013

నిండు జీవితం

ప్రియా...
మాటలు తడబడుతున్నా... 
మౌనం పొరలు తొలగిస్తే 
మన జీవితంలో కొన్ని నిజాలు వెలుగు చూస్తాయి

అడుగు దూరంలో ఉన్న నిన్ను..

అందుకోలేక పోయాను ఆనాడు..
సముద్రాన్ని లంఘించి, ఆకాశమన్న హద్దులు దాటి 
నిన్ను చేరాలని అర్రులు చాస్తున్నానీనాడు..

కూత వేటులో ఉన్న నీమాట ..

నాకు చేరలేదానాడు..
నీదూరం కాంతి సంవత్సరమైనా ..
స్పందిస్తున్నానీనాడు..

బాల్యంలో చేసుకున్న బాసలు

బాధ్యత తెలియక మరిచానానాడు..
బ్రతుకు దారిలో నీజ్నాపకాలు తరుముతుండగా
నీ బందీనైనానీనాడు..

నీకన్నెతనానికి 

కాపరి ఔదామనుకున్నానాడు..
రూపుకు నోచుకోని మన జ్నాపకాలకు 
కాపరినైనానీనాడు..

పరి పరి ప్రశ్నించే హ్రుదయాన్ని 

సమాధానపరిచాను ఇన్నాళ్ళు..
నీ జవాబుతో జీవితమే 
ఒక ప్రశ్నగా మిగిలిందీనాడు..

తపించే మనసుకు నీఊహసాంత్వన  కూర్చిందిన్నాళ్ళూ..

నిజాన్ని ఊహగా బ్రమించి జీవించాలీడు..
ఊహే జీవితమైతే ,, నా ఊపిరి నీవైతే
నా అడుగులు నీవైపే..

కడలి ఒడిలో సేదతీరాలని 

పరుగు తీసిన జీవనదినేనేను..
గీష్మతాపంతో ఉన్న పుడమిపై
వర్షించ వచ్చిన శ్రావణ మేఘాన్నే నేను.

నీమనసు పూతోటలో గుబాళించిన 
మధుర స్మృతినే నేను..
జీవితం మృదుమధుర తరంగంలా 
సాగుతుందనుకున్నా,, కానీ

వేదనతో ,,సోధనతో  కడలినడు

చుక్కాణికైనా దారితోచని నావగా మారింది..
భారమైన క్షణాలు , నీజ్నాపకాలు
నా మనసుపై స్వారీ చేస్తున్నాయి..

ఒక్క క్షణం ఆగి ఆలోచిస్తే..


కరిగిపోయిన కాలానికి 

జరగనివ్వని విధికి శిక్షేమిటి
విధి బలీయమైనది 
అని సరిపెట్టుకుందామంటే..

జారిపోయింది.. కాలి మువ్వకాదు

ఎగిరిపోయింది.. ఒక గువ్వకాదు..
రాలిపోయింది .. ఒక తొడిమ కాదు
వాడి పోయొంది ..ఒకరోజు పూసిన పువ్వుకాదు..

ఓనిండు జీవితం..
.


నీపట్టు కొమ్మకు పూసిన పూవునే నేను,,

నువ్వు రాయిగ మారి ..నన్ను పరాయిని చేసావు

నీ మనసు మౌనం వీడిన క్షణాన ..

శ్వాస భారంగా మారిన క్షణాన..
కనుల కొలనులు కన్నీటి సంద్రమైన క్షణాన..
నీవు నేను వేరు కాదని తెలిసిందీక్షణాన..

నీమౌనం నా మనసును వేధిస్తున్నది..

అదిఒంటరియై నీకై సోధిస్తున్నది
జీవిత రంగస్థలంపై  
నా మనస వీణ  పలికే తరంగం నువ్వే..


బ్రతుకు చీకటైనా ఊహకు దారి తెలుసు..

జీవితం వెలుగుల పల్లకీ అయినా 
మనసు లేని మనిషి.. 
ఒట్టి మట్టి బొమ్మే కదా..

ఏమిటి ఈ మానసిక దౌర్బల్యం

క్షణమైనా నీ నిరీక్షణ భరించలేనే..
ఆ నాడు పరాయిని చేసావు..
ఈ నాడు బండ రాయిని చేసావు..

నీమనసు నాకు తెలుపలేదు ..

నాకు ఆ అవకాశమే ఇవ్వలేదు
కానీ శిక్ష మాత్రం
ఖరారు చేసావు.

కంట నీరు రాలేదు ,, 

కాని హ్రుదయం కన్నీరు మున్నీరైనది
నాలోని తెంపరితనం 
ఎంత బలహీనమైనదో ఇప్పుడే తెసింది..

నేనైన నీవు 

నాముందు నిలిచి 
ప్రశ్నిస్తునట్లూ ,,
పరిహసిస్తున్నట్లున్నది

చరిత్ర పుటలలో మనలాంటి వాళ్ళెందరో

కాని,, రవళించే మది,, మూగపోతుంది
ఆ విధాత ఖరుకు రాతను ప్రశ్నించలేని నిస్సహాయకులం.
ప్రేమికులం...  
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=528840130484444&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theater

పాఠకులకు విన్నపము.. మీ అభిప్రాయములు  vennelavelugulu.yahoo.com , or svs.vennela@gmail  తెలియజేయండి


Tuesday, June 18, 2013

ప్రియమైన పాఠకులకు విజ్నప్తి..

"వెన్నెల వెలుగులు",,


భావాల పల్లకి,, అనుభూతుల మల్లిక,,రసరమ్య గీతికల అల్లిక,
మన  ఆనందం కోసం మరిన్ని మంచి రచనలు సాగిస్తాను,,
మీరు చూసి మీ మిత్రులకు , బంధువులకు కూడా వెన్నెల వెలుగులను 
పంచండి..


" మీరు నాకిచ్చె బహుమానం" ఇదే..


పదిమంది చదివే అవకాశం మీద్వారా కల్పించండి..
మీ అభిప్రాయలను , సూచనలను ,, సలహాలనున తెలియ పరచిన ,,
ఇంకా మెరుగుపరచి మీముందు మంచి రచనలు
చేయ ప్రయత్నిస్తాను.. మీ అభిప్రాయాలు తెలియపరచవలసిన 
చిరునామా,...., 
svs.vennela@gmail.com,, vennelavelugulu@yahoo.com
మీ .. వెన్నెల వెలుగులు

Thursday, June 13, 2013

ప్రియ బాంధవి

ప్రియ బాంధవి

అక్కరకు రాని వెదురు ముక్కను..నేను...
గాయాల పాలైనా , గేయాలు పలికేను

కానలో కోనలలో, కానరాని దారులలో
కోయిలనై అనురాగగీతమాలపిస్తున్నాను

ఏదారీ కాన రాక, ఎద ఎడారై రోదిస్తుంది
తననే తలుస్తూ మది కన్నెగానే మిగిలింది...

ప్రకృతి సోయగాలు నా చెలికద్దం పట్టాయి
అణువణువూ తన ఉనికేనని ఉడికిస్తున్నాయి..

ఉషోదయంలో తుషారబిందివు తానే...
మలిసంద్యలోని కెంజాయి మెరుపు తానే...

తొలకరి చినుకుల పులకరించిన పుడమి తానె..
ఆ నీలి గగనాన తళుకుతారల జాబిల్లి తానె..
please mail u r feed back to me by svs.vennela@gmail.com

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=526342244067566&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theater

Sunday, June 2, 2013

//నేస్తమా.ఆలకించు////నేస్తమా.ఆలకించు//

ప్రియా.
నీవు పంచిన మమతను ,,
నింగినై లోకానికి తెలపాలని ఉన్నది..
నీకై ఎదురు చూస్తూ
జీవితపు ఆఖరిఘడియ

వరకైనఉంటానని మది అన్నది.


 మనసులోని భారాన్ని
మరెన్నొనాళ్ళో బంధించి ఉంచలేను
నీకంటూ తెలిపేస్తే
మనసు తేలికాయిపొతుంది కదా..
అద్దమంటి మనసున్న నీకు
ఎలా తెలపాలి నా వలపు...వసంతంలా వచ్చి
కొమ్మ కొమ్మన చిగురునై తెలుపనా
లేలేత చిగురులు తిన్న
కమ్మని కొయిల పాటై తెలుపనా
ఉషోదయపు వెలుగు రేఖనై
నీహృదయద్వారం ముందు
రంగవల్లికనవ్వనా..
నీకు ఎలా తెలుపాలి...ఈనా వలపును

వరద గోదారల్లే
పరవళ్ళ ఈ పరువాన్ని
ప్రయత్న మాత్రానా ఓపలెకున్నా..
వడి వడిగా పరుగెడుతూ
కడలివైన నీలో కలావలని వున్నది.
 
 
 
రాయబారమన్న పంపుదామంటే.
రాచిలుకే రాదయే
మధురూహలైనా తెలుపుదామంటె
మేఘమాల లేదాయే


 

వనములకు వసంతమొస్తుందంటారే..
ఐతే..నీరాకకు ఎదురుచూసే వనమౌతాను..
నీ వయ్యారి వాలు జడతో
కొట్టేసినా కట్టేసినా నాకిష్టమే
కొంటె చూపుల నీ కళ్ళలో
నను బందీ చెసినా నాకిష్టమె


 ఏజాడ తెలియని
నీ అడుగుజాదలని వెతుకుతూ
ఎదురైన జీవితం లో
ఎండమావుల వెంట పరుగెదుతున్నా
నింగికి నిచ్చెన వెస్తూ...
నీ చెయ్యి అందుకొవాలని ప్రయత్నిస్తున్నా....
..


గ్నాపకాల పుటలలొ
నీ నీడలు లీలగా అగుపిస్తున్నాయి
నా చెంతన లెకున్నా .
.మనసు నీ చింతన వీడనంది
     
         
కొవ్వొత్తి కాంతినై
నీ వూహకు దారి చూపుతూ ..
వూపిరి వున్నంత వరకు
వెలుగవ్వాలని వుంది
    

సుతి మెత్తని నీ పాదనికి
సిరిమువ్వ అవ్వాలని వుంది
సిగ్గులొలుకు నీ చెక్కిలి పై
చుక్కనవ్వాలని వుంది******
నీ అధరముపై వసి వాడని
చిరునవ్వై వొదగాలని వుందిమెత్తని నీ హృదయంలో
సుతి మెత్తని నీ గ్నాపకాలను
ఒక్కసారి పరికించి చూడు..
రేణువైన నేను వేణువునై
నీ అనురాగ గీతమాపిస్తున్నాను
 


మనసుతొ ఆలకించు...చెలిమితొ పలకరించు...
వెన్నెల వెలుగై నా మదిలొ కలువలు పూయించు
ప్రియమైన పాఠక దేవుళ్ళకు svs.vennela@gmail.com.. మీ స్పందనను,, తెలియజేయండి..స్పందించిన ప్రతి మనసుకు వందనము.. మీ ప్రోత్సాహమే.. మాకుప్రేరణ కలిగిస్తుంది..మీ అభిప్రాయములు , సలహాలు , సూచనలు తెలియజేయండి... 

Tuesday, May 7, 2013

పున్నమి గిలిగింత.. వెన్నెల పులకింత//


//పున్నమి గిలిగింత.. వెన్నెల పులకింత//

వెన్నెల వలపైయ్యింది..వేదన వెలుగైయ్యింది

వూహల పరుగయ్యింది...నేస్తం జాడలకై వెతికింది

నెచ్చెలి మనసున గిలిగింతయ్యింది

చెలికాడికి ప్రతి ఘడియ వసంతమయ్యింది
మధురూహల పరిచయం ,, కొత్త చిగురులు తొడిగింది
మౌనముగానె తొలి ప్రేమకు నాంది వాక్యం పలికింది..

కోయిల కూసిన,, ఆ పిలుపు నీదేనా అని అన్న చెలికాడు,,

తొలకరి చినుకుల విరిసిన హరివిల్లు మనకేనా అన్న ఆనెచ్చెలి..
ఆచెలిమి మధురాను రాగాల ,, మమతల పూపొదరిల్లైయ్యింది
ప్రేమకావ్యమై,, మరొ శకానికి ఆజంట ఆదర్శమైయ్యింది.Sunday, April 14, 2013


ప్రేమ .. మిత్రులకు , మరియు అడ్మిన్స్ కు శుభోదయమ్..
. మన గ్రూపు రెండవ మీట్ హైదరాబాదు, శ్రీనగర్ కాలనీ ,
నందు జరుపుకున్నాము..
 మన సభ్యులైన మిత్రులతో ఒక రోజు ఆహ్లాదంగా గడపటం చాలా ఆనందాన్నిచ్చింది,,
 కవి యాకూబ్ గారి విలువైన మాటలు ప్రతి హ్రుదయాన్ని తట్టి .
     అక్షరం ,,
 దాని శక్తి,, ఉపయోగించవలసిన విధానము,, వివరించారు..
వివిధ పోటీల విజేతలకు బహుమతులు అందజేసారు.. సభ్యులందరు ఉత్సాహంగా వివిధ కార్యక్రమాలలో పాల్గొన్నారు,, మీట్ పూర్తిగా విజయవంతమైనది.Thursday, March 21, 2013

ఎవరివో... నీవెవరివో...


http://www.facebook.com/groups/128737950625392/
ప్రియమైన పాఠక దేవుళ్ళకు విన్నపము,, మీ స్పందనను svs.vennela@gmail.com
తెలియజేయండి

Saturday, March 16, 2013

నేస్తం...


నేస్తం...ప్రియమైన పాఠక దేవుళ్ళకు విన్నపము,, మీ స్పందనను svs.vennela@gmail.com తెలియజేయండి

నిను చేరాలనిhttp://www.facebook.com/photo.php?fbid=494866947215096&set=o.128737950625392&type=1&theater

ప్రియమైన పాఠక దేవుళ్ళకు విన్నపము,, మీ స్పందనను svs.vennela@gmail.com తెలియజేయండి
Thursday, March 7, 2013

మహిళాభ్యుదయం


http://www.facebook.com/photo.php?fbid=491456390889485&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&
పాఠక దేవుళ్ళకు ,, విన్నపము,, మీ స్పందనను,svs.vennela@gmail.com, తెలియజేయండి
ఎవరివో,, నీవెవరివో

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=491324077569383&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theater
5&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type

పాఠక దేవుళ్ళకు ,, విన్నపము,, మీ స్పందనను,
 ,,,svs.vennela@gmail.com తెలియజేయండి.Sunday, February 24, 2013

తలంబ్రాలు

ఒకటైయ్యేందుకు ఇద్దరు
సుమూహుర్తాన మూడు ముళ్ళు
చూపులు కలసిన నాలుగు కళ్ళు
సాక్షి కాదా పంచభూతాలు
ఆరుగురు దంపతుల ఆశీర్వాదంతో
నడచిన ఏడడుగులు
వధూవరుల శిరస్సులపై
తళుకులీనిన తలంబ్రాలు


పాఠక దేవుళ్ళకు విన్నపము.. మీ స్పందనను  svs.vennela@gmail.com తెలియజేయండి


Thursday, February 21, 2013

వెన్నెల కురిసె


వెన్నెల కురిసె
మల్లెలు విరిసె
మనసులు మురిసె
నీతో నే జతకలిసేTuesday, February 19, 2013

చినుకు పడితే చిద్విలాసమే

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=484755824892875&set=o.128737950625392&type=1&theater


పాఠక దేవుళ్ళకు ,, విన్నపము,, మీ స్పందనను,svs.vennela@gmail.com తెలియజేయండిWednesday, January 30, 2013

నా ఆరాటం.. ఈ పోరాటాం నా ఆరాటం..  ఈ పోరాటాం

నీతో గడిపిన క్షణాల ఇటుకలు పేర్చి
జ్నాపకాల భవంతిని నిర్మించాను
అనాదిగా ఉన్న మనపరిచయాన్ని పునాదిగా మార్చాను

పసిమనసున మొదలై,పరువంతొ వరదై
పరుగెట్టె మనసుకు కళ్ళెం వెయలేక అవస్తపడుతున్నాను
కాలంతోపాటు కొత్తాందాలు సంతరించుకొన్న ప్రకృతి సాక్షిగా
వగరు చిగురులు,తిని , సొగసుగా పాడే ఆ కోయిల సాక్షిగా

ఋతువు ఋతువుకు మెరుపుదిద్దిన, పుడమి పాదాల సాక్షిగా
చినుకుగా కురిసి, సెలయెరుగా నడచి , నదులుగా పరుగెట్టి
సముద్రుని చేరాలనె ఆ జలధార ఆరాటం సాక్షిగా

చుగురై మొలిచి, ఆకై నిలిచి, లతగాపెనవేసుకొని,
 తుమ్మెదతో రమించి, పుష్పించి,ఫలించి
ఒక జీవికి ఆహారమైన ఆయువు సాక్షిగా
నిర్వేదం దరిచేరక,స్వేదంచిందగా, పుడమిని చీల్చుకొని మొలకెత్తిన పత్తినినేనై
వత్తిగా మారి, ఆ పరమాత్మునికి దివ్వెనైన వెలుగు సాక్షిగా

మన స్నేహంతో పుట్టిన నేస్తం అనే రూపం సాక్షిగా మన
జ్నాపకాల సౌధాన్ని ఎన్నటికి పదిల పరచాలని
ఈ నా ఆరాటం.. అందుకే ఈ పోరాటాం

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=474284659273325&set=o.128737950625392&type=1&theater
పాఠక దేవుళ్ళకు విన్నపము.. మీ స్పందనను  svs.vennela@mail.com  తెలియజేయండి.Thursday, January 24, 2013

థరణి నేను ..థరణిని నేనే..పాఠక దేవుళ్ళకు ,, విన్నపము,, మీ స్పందనను,svs.vennela@gmail.com తెలియజేయండిTuesday, January 22, 2013

ఐకమత్యము

ఐకమత్యము (22.1.2013..svs)
కదలి రండి కదలి రండి
కలసి మెలసి జీవిద్దాం

రాజు పేద బేధమొద్దు
కులమతాల హద్దులొద్దు
మానవత్వమే మనమతమని
అదియే మనకు సమ్మతమని...

రాచరికపు జీవితాలు రాళ్ళపాలు కాలేదా..
ఓడలు బండ్లైనట్లు చరిత మనకు తెలుపలేదా
పెత్తందారుల రాజ్యం పెకలించుపోలేదా
చలి చీమల చేతచిక్కి పెనుబామే చావలేదా..

గడ్డిపరక తాటితోన గజమును బంధించలేదా
ఐదువేళ్ళు అదిమిపెడితే ఉక్కుపిడికిలిగా మారలేదా
పెద్దలు చెప్పిన మాటను పెడచెవిన పెట్టబోకు
బ్రతుకు విలువ తెలుసుకోక ముళ్ళబాటన నడవబోకు..

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=471274619574329&set=o.128737950625392&type=1&theater

Friday, January 11, 2013

సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు...

ప్రియ మిత్రులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు...

Monday, January 7, 2013

మబ్బుల పొదరింటదోబూచులాడెటి జాబిల్లి

ప్రేమికుల మదిలో మరులు గొల్పు మరుమల్లి
పాల మీగడల మేఘాల పొత్తిళ్ళలో
పసిపాపలా పరుగిడు ఓ జాబిలమ్మా
నింగిన నిను చూసి నేలపై రోజాలు చిన్నబోయాయమ్మ
మన్మధుడి తోబుట్టువై ,, ప్రేమకులకు ప్రేరణవై
నీలాకాసంలో మణిదీపమైన నీ సొగసు చూసి
లోకం నివ్వెరపోతున్నది

Friday, January 4, 2013

ప్రేమ.. సాక్షిగా,,


  ప్రేమ..సాక్షిగా,,

భూమి ఆకాశాల సాక్షిగా,,
సూర్య చంద్రుల సాక్షిగా
ఉదయానికి అస్తమయానికి
వారధిగా నిలిచిన
తొలి మలి సంధ్యల సాక్షిగా
నా మనసు నీకై పడే ఆరాటం సాక్షిగా
నీ ఎడబాటనే ప్రేమ(మంట) సాక్షిగా
నేనే నీవైన నా ఆత్మసాక్షిగా

ఎప్పటికీ నీకై వేచివుంటాను,, ప్రియా...
5.1.2013.(1.43 a.m)

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=464116863623438&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theater

Thursday, January 3, 2013

ఓంగోలు రైల్వే స్టేషన్


ఓంగోలు పట్టణానికి
వన్నెలద్దిన ముఖచిత్రం

ఓంగోలుకు ద్వారమైన ,,
మణిహారమైన రైల్వే స్టేషన్

 ముఖ చిత్రం..1.1.2013..


Tuesday, January 1, 2013

నేనే నీవైనాను...


నీచూపుకై ఎదురు చూసే వేకువనైనాను
నీ పిలుపుకై వేచే వసంతమైనాను
నీ ఊహల పరుగులతో అలుపెరగకున్నాను
నేనే నీవైన   నా నీడను చూస్తున్నాను


fbid=462779847090473&set=a.411924015509390.84124.100000753849169&type=1&theater