Wednesday, November 21, 2012

నిన్నే తలచిందే ,, నా మనసు


నిన్నే తలచిందే ,, నా మనసు
నిన్నే వలచిందే ...నా వయసు

పరుగెట్టే నీ వెనుకా,పడుతున్నాననుకోక
ఒక్కసారి చూడవే  ఓ నెలవంకా
అదిరేటి పెదవులపై అలుకెందుకె ఓ చిలుకా
పక్కనున్న మక్కువైన చెలికాడనునేనుండ


నిన్నే తలచిందే ,, నా మనసు
నిన్నే వలచిందే ...నా వయసు

కంటి చూపుతోనే కావ్యాలను వ్రాసావు
వెన్నెలింటిలోనే నే విరహంతో వేచాను
నాతోడువు నీవైతే నీ నీడగ నేనుంటా
జగమంతా ఒకటైనా ఒటరినై ఎదిరిస్తా

నిన్నే తలచిందే ,, నా మనసు
నిన్నే వలచిందే ...నా వయసు

http://www.facebook.com/svs.vennela

Wednesday, November 21, 2012

నిన్నే తలచిందే ,, నా మనసు


నిన్నే తలచిందే ,, నా మనసు
నిన్నే వలచిందే ...నా వయసు

పరుగెట్టే నీ వెనుకా,పడుతున్నాననుకోక
ఒక్కసారి చూడవే  ఓ నెలవంకా
అదిరేటి పెదవులపై అలుకెందుకె ఓ చిలుకా
పక్కనున్న మక్కువైన చెలికాడనునేనుండ


నిన్నే తలచిందే ,, నా మనసు
నిన్నే వలచిందే ...నా వయసు

కంటి చూపుతోనే కావ్యాలను వ్రాసావు
వెన్నెలింటిలోనే నే విరహంతో వేచాను
నాతోడువు నీవైతే నీ నీడగ నేనుంటా
జగమంతా ఒకటైనా ఒటరినై ఎదిరిస్తా

నిన్నే తలచిందే ,, నా మనసు
నిన్నే వలచిందే ...నా వయసు

http://www.facebook.com/svs.vennela