Thursday, December 6, 2012

వెన్నెలహారతి

    వెన్నెలహారతి                           
                                                             
                                                             
 వేదనతో మరిగి,,                                  
 వెన్నెలగా కరిగి
 విరహంతో విహంగమై
 చెలీ, నీకై విను వీధుల వెతుకుతున్నా

అరుణారుణ సంధ్యలలో                               మధుమాసంలో మంచుపొరలు కప్పేవేళ
గువ్వలుగూటికి చేరేవేళ                               హేమంతములో చేమంతులు పూసే వేళ
నా డెందము సవ్వడి చేసేవేళ                        తొలకరికి పుడమి పులకించే వేళ
సందెపొద్దుకు జాబిలమ్మ                             నా చెలి నెచ్చెలి నీవేల రావేల........
వెన్నెలహారతి పట్టేవేళ
నా చెలీ,, నెచ్చెలి నీవేల రావేల....

Thursday, December 6, 2012

వెన్నెలహారతి

    వెన్నెలహారతి                           
                                                             
                                                             
 వేదనతో మరిగి,,                                  
 వెన్నెలగా కరిగి
 విరహంతో విహంగమై
 చెలీ, నీకై విను వీధుల వెతుకుతున్నా

అరుణారుణ సంధ్యలలో                               మధుమాసంలో మంచుపొరలు కప్పేవేళ
గువ్వలుగూటికి చేరేవేళ                               హేమంతములో చేమంతులు పూసే వేళ
నా డెందము సవ్వడి చేసేవేళ                        తొలకరికి పుడమి పులకించే వేళ
సందెపొద్దుకు జాబిలమ్మ                             నా చెలి నెచ్చెలి నీవేల రావేల........
వెన్నెలహారతి పట్టేవేళ
నా చెలీ,, నెచ్చెలి నీవేల రావేల....